HPM 30-65-85-115-175Skatīt visu

HPM 30-65-85-115-175  Hydraulic Punching Machine
 

Standard
Equipments
PUNCHING HPM 30 HPM 65 HPM 85 HPM 115 HPM 175
Diameter x max. thickness Ø 22 x 10 mm Ø 26 x 20 mm Ø 33 x 20 mm Ø 34 x 26 mm Ø 40 x 32 mm
Diameter x thickness Ø 30 x 7 mm Ø 57 x 10 mm Ø 57 x 12 mm Ø 55 x 16 mm Ø 57 x 22 mm
Maximum Diameter Ø 38 x 5 mm Ø 110 x 3 mm Ø 110 x 4 mm Ø 110 x 5 mm Ø 125 x 5 mm
Stroke 55 mm 55 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Stroke count in (20 mm) x 20 x 22 x 21 x 21 x 21
Throat depth 515 mm 625 mm 625 mm 625 mm 625 mm
Working height 1030 mm 950 mm 950 mm 950 mm 950 mm

Optional
Equipments
TECHNICAL DATA HPM 30                HPM 65 HPM 85 HPM 115 HPM 175
V - bending
Press Brake
Bar bend Max. - 250 x 15 mm          250 x 20 mm           250 x 22 mm        250 x 25 mm   
Sheet bend. max. - 500 x 3 mm 500 x 3 mm 700 x 3 mm 700 x 4 mm
 TECHNICAL DATA HPM 30 HPM 65 HPM 85 HPM 115 HPM 175
Motor Power 3 kW 5. 5 kW 7. 5 kW 11 kW 11 kW
Weight 1020 kg 2385 kg 3205 kg 3760 kg 5270 kg
Machine Dimensions (LxWxH)      1160x900x1560     1620x900x1800      1850x950x1920     2000x950x1970    2100x1000x2120
Power (Pressure) 30 ton 65 ton 85 ton 115 ton 175 ton
Based on material strength 450 N/mm2
All technical specifcations are subject to change without notice.